logo Intransla

Preklady a tlmočenie - Mgr. Jozef Veselský
člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

Referencie

2007 - súčasnosť: Google, Amazon, TripAdvisor, Európska komisia, Roche, Tecres, Stryker, PAREXEL International Czech Republic, Bosch, Regus, Metsä Group, Mondi, Slovenské elektrárne – Enel, T-Mobile, Pioneer Investments, ING Bank,   Wish, Tetra Pak, Brother, NIBE, Dräger, Lumon, Hasbro, Renault, Herbalife, Nike, Krohne, Mettler Toledo, Quin Global, Hilti, Seco, Toshiba, Atlas Copco, Kramp, Geodeticca, Alpine Oil & Gas, L’Oréal, Rekma, Letecký úrad Slovenskej republiky Republic, Letecké opravovne Trenčín, a. s., Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, Pivovary Topvar, Slovenský hydrometeorologický ústav, Inžinierske stavby COLAS, SDL, CEE Energy, Adato, EXIsport, Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita v Košiciach, Moland Slovakia, Advokátska kancelária Mária Grochová a partneri, PWC Avis, MM Invest, MM Development, AMT Servis, Eurogenius Group


Tlmočník – simultánne tlmočenie

August 2015: UNHCR, Košice, SR
Školenie pre tlmočníkov pracujúcich v Evakuačnom tranzitnom centre v Humennom a pre tých, ktorí tlmočia počas azylovej procedúry a pre potreby cudzineckej polície

Jún 2015: Squire Patton Boggs, Ministerstvo financií SR, Gemerská Poloma, SR
Návšteva bane a zariadenia spoločnosti Eurotalc

Apríl 2015: Accelsiors CRO and Consultancy Services,  Košice, SR
Audit klinického skúšania vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s

Marec 2015: Európske centrum výskumu aktivít rómskej národnostnej menšiny,  Košice, SR
Sociálny rozvoj s akcentom na komunikáciu ako nástroj na zvyšovanie kvality života v štátoch Európy

November 2014: EurActiv.sk, AmCham, Zastúpenie EK na Slovensku,  Košice, SR
EU Stakeholder Brunch s Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu

November 2014: Úrad vlády Slovenskej republiky, Košický samosprávny kraj, veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie,  Košice, SR
Konferencia Inter pares. Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím

Október 2014: Youth Advisory Council,  Košice, SR
Diskusia o korupcii s Otom Žarnayom a Milanom Matejovským za účasti veľvyslanca USA Theodora Sedgwicka

Január 2014: Centre for European Studies,  Košice, SR
Konferencia Koncepcia začlenenia Rómov na Slovensku

November 2013: Colná správa, Michalovce, SR
Školenie KVBH a zákaz šírenia ZHN

Október 2013: Inštitút kreatívnej ekonomiky, Košice, SR
Konferencia PLACE!

Október 2013: Americká obchodná komora v SR, Forbes, Košice, SR
Konferencia Košice Invest 2013

Máj 2013: Európska komisia, Ministerstvo vnútra, Košice, SR
Podujatie na vysokej úrovni o príspevku štrukturálnych fondov Európskej únie k integrácii Rómov na Slovensku

Máj 2013: SAVEZ, Košice, SR
1. V4 konferencia verejného zdravotníctva a 5. medzinárodná konferencia SAVEZ

Apríl 2013: Veľvyslanectvo USA, Košice, SR
Festival Hory a mesto

Október 2012: T-Systems Slovakia, A&D Global Business Relations, Košice, SR
Slávnostné otvorenie komplexu Cassovar

September 2012: Gastro I., Cosmo, Icon, FDA, Prešov, SR
Audit klinickej štúdie

Jún 2012: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Klinika neonatológie, Košice, SR
5. Košická neonatologická konferencia

Máj 2012: Timac Agro, Roullier Groupe, Balatonfüred, Maďarsko
Konferencia PECO 2012

Máj 2012: PwC, Košice, SR
Strategický prevádzkový manažment v praxi

Apríl 2012: Veľvyslanectvo USA, Košice, SR
Festival Hory a mesto

Marec 2012: KIOS, Bratislava, SR
Konferencia RISING Industry Forum

November 2011: Inžinierske stavby COLAS, Košice, SR
Školenie manažmentu Dopravy a Mechanizácie

November 2011: Talecris, Falcon Consulting Group, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice, SR
Audit klinickej štúdie

Október 2011: Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava, SR
Konferencia Aké podmienky vytvára naša spoločnosť pre aktívne starnutie seniorov?

Október 2011: Americká obchodná komora v SR, SARIO, Košice, SR
Konferencia Košice Prešov Invest 2011

September 2011: Nadácia otvorenej spoločnosti, Košice, SR
Workshop Budovanie kapacít rómskych mimovládnych organizácií

Jún 2011: Košice 2013 EHMK, Goetheho inštitút Bratislava, Košice, SR
Konferencia Shaping the new

Jún 2011: Slovenské elektrárne, a. s., Vojany, SR
Príprava simulátora

Máj 2011: Európska komisia, Nadácia otvorenej spoločnosti, Košice, Moldava nad Bodvou, SR
Návšteva oblasti v rámci podujatia na najvyššej úrovni Prínos štrukturálnych fondov k začleneniu rómskych komunít

Marec 2011: Magistrát mesta Košice, Košice, SR
Konferencia Revitalizácia tradičných industriálnych zón v juhovýchodnej Európe

Február 2011: Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava, SR
3. Fórum poskytovateľov

Január 2011: Slovenské elektrárne, a. s., PVE Ružín, SR
Návšteva závodu v rámci výberového konania

November 2010: Slovenské elektrárne, a. s., Vojany, SR
Peer Review

Október 2010: U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice, SR
ERP-Oracle Workshop

Október 2010: Agentúra na zníženie bezpečnostného rizika Defense Threat Reduction Agency, Košice, SR
Kurz Povedomie o boji proti proliferácii

September 2010: AUVA, Košice, SR
Medzinárodná konferencia Prevencia v EÚ-27

Január 2010: ZF Levice, Levice, SR
Technický audit Honda

Október 2009: Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava, SR
2. Fórum poskytovateľov

Október - november 2007: U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice, SR
Audit spoločnosti U.H.D.E. v divíznom závode Koksovňa

Október 2002 – september 2007: U. S. Steel Košice, s. r. o. (dcérska spoločnosť U. S. Steel Corporation, USA) Košice, SR; Pittsburgh, Chicago, USA
Prekladateľ/tlmočník na plný úväzok

Jún 2004: Prešov, SR
Zasadanie predsedníctva, Združenie Región Karpaty, Karpatský euroregión

Apríl 2004: KDS, Strukton, Rhomberg Bahntechnik, Bratislava, SR
Rokovania ohľadne prípravy ponuky pre výberové konanie

2003 – súčasnosť: GE Infrastructure, Košice, SR

Október 2002: Inžinierske stavby, Košice, SR
Rokovania ohľadne prípravy ponuky pre výberové konanie

Jún 2002: Price Waterhouse Coopers, Fortum, Vojany, SR
Due diligence návšteva v tepelnej elektrárni

Január 2002: Humenné, SR
USAID, stretnutie Komisie pre strategické plánovanie

Október 2001: Podbanské, SR
Konferencia ERQUAM

December 2000 – február 2001: Carmeuse Slovakia, EPI, Košice, SR
Prekladateľ/tlmočník – konzekutívne tlmočenie

2001: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, SR
Prednáška o filozofii

2000: Poprad, SR
Oftalmologický kongres

2000: Mníchov, SRN
Veľtrh ISPO 2000 – obchodné rokovania

1997: 5. Stupavská konferencia mimovládnych organizácií, Košice, SR